Fotolife Akademi

MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

0 Ürün Sepeti Gör

Sepetinize ekli ürün bulunmamaktadır.

Fotoğraf Stüdyosu Nasıl Açılır?

Şirket Nasıl Kurulur? Fotoğrafçılıkla İlgili İş Yeri Nasıl Açılır?

Her fotoğrafçının hayali bir gün kendi stüdyosunu açmaktır. Yıllardır emek verdiği mesleğinin meyvelerini almak istemesi çok normaldir. Ancak her iş fikrinde olduğu gibi fotoğraf stüdyosu açma fikrinin de belli prosedürleri, yapılması gereken işlemleri, alınması gereken ekipmanları, uyulması gereken yasal kuralları vardır.

Firma türünün belirlenmesinden vergi dairesine kayıt yaptırmaya, ustalık belgesinin gerekli olup olmadığından edinmeniz gereken resmi belgelere kadar fotoğraf stüdyosu nasıl açılır sorusunun yanıtını vermeye çalıştık. Fotoğraf stüdyosu açmak isteyenler yazımızı okumaya devam edin…

[widget-8]

Şirket Açarken Sizi Neler Bekleyecek?

Fotoğrafçılık stüdyosu açmak için ilk olarak firmanızı açmanız gerekiyor. Fotoğrafçılık stüdyosu açarken mali müşavir ve hukuk müşavirine vekalet vererek işlemlerinizi yaptırabilir ya da şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Şirket kuruluşu, şirketin türüne ve ortaklık yapısına göre farklılık gösterse de genel olarak;

 • Şirket Türünün Belirlenmesi
 • Şirket Esas Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Esas Sözleşmenin Mersis’e Girilerek Onaylatılması
 • Mersis Sisteminden Potansiyel Vergi Numarasının Alınması
 • Ticaret Odasına Tescil İçin Başvuru Yapılması
 • Noter Tasdikli İmza Sirküleri Alınması
 • Yasal Defterlerin Ticaret Sicilinde /Noterde Tasdiki
 • Vergi Dairesine Şirket Açma Bildirim Formunun Verilmesi ve Şirketin Kayıt Edilmesi
 • Sanayi Odasına Kayıt (Sanayi kuruluşları için)
 • Belediyeden İşyeri Açmak için Ruhsatı Alınması aşamalarını takip ederek tamamlanabilir.

Şirket Türünü Belirleyin!

Fotoğraf stüdyosu nasıl açılır diyorsanız ilk olarak şirketinizin türünü belirlemek zorundasınız. 6102 sayılı Türk Ticaret kanununda şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri arasındaki kuruluş işlemleri arasında belirli farklar bulunmaktadır. Bu nedenle fotoğrafçılık stüdyonuzda vereceğiniz temel ve yan hizmetlere bağlı, gelecekteki hedeflerinizi de işin içine katarak şirket türünüzü belirlemelisiniz.

Fotoğraf stüdyonuzda sadece çekim yapmayacaksanız, eğitim verecekseniz, ilerleyen yıllarda fotoğraf makinesi ve aksesuarlarının satışını yapacaksanız, uluslararası hizmet vermeyi ve farklı hizmet alanlarına da yönelmeyi düşünüyorsanız şirketinizin kapsamını buna göre belirlemelisiniz.

[widget-19]

Sermaye Taahhüdü Oluşturun

Şirket nasıl açılır ya da fotoğrafçılık stüdyosu açmak için neler gerekir diye düşünüyorsanız sermaye taahhüdü de belirlemelisiniz. Şirket türünüze göre taahhüt edilmesi gereken minimum sermaye tutarları farklılık göstermektedir.

Fotoğraf stüdyonuzu şahıs şirketi olarak açacaksanız faaliyetlerinizi sürdürmek için gereken nakit ihtiyacını karşılayabilecek tutarda sermayeyi taahhüt etmelisiniz, minimum sermaye tutarı şahıs şirketinde bulunmamaktadır.

Sermaye şirketleri için minimum sermaye taahhüdü Limited Şirketlerde minimum 10.000 TL, Anonim Şirketlerde ise 50.000 TL’dir. Limited Şirketler kurulduktan sonra 2 yıl içinde taahhüt ettikleri sermayenin ¼’ünü ödeyebilirler. Ancak Anonim Şirketlerin sermaye taahhütlerinin ¼’ünü kuruluş sırasında banka hesaplarında bloke ettirmek zorundadırlar. Fotoğraf stüdyosu açma maliyeti ve gereken evraklar şirketin sermayesi ve ortak sayısına göre değişir.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Fotoğraf stüdyosu açmak isteyenler ve büyük hedefleri olanlar Limited Şirket şeklinde firmalarını açabilirler. Limited Şirket Kuruluşu Aşamaları:

 1. Gerekli Bilgi ve Belgelerin Hazırlanması: Fotoğraf stüdyosu açmak için ilk olarak şirketini kuracaklar en az 1 en çok 50 kişiyle limited şirket açabilirler. Gerekli olan belgeler;
 • Şirketin Ticaret Unvanı, sermayesi, adresi
 • Şirket adresinin bulunduğu yerin kira sözleşmesi veya tapusu
 • Şirket ortaklarının kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri ve sermaye payları 
 • Şirketin ana / esas sözleşmesinin hazırlanması
 • Şirketi temsile yetkili kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri
 1. Esas Sözleşmenin Hazırlanması ve Mersis Sistemine Kaydı: Fotoğraf stüdyosu açmak için gerekli belgeler arasında şirket ana sözleşmesi yer alır. Bu sözleşmedeki bilgiler Mersis sistemine kayıt edilir, kayıt numarası, şirketin bağlı olacağı vergi dairesi ve vergi numarası alınır. Ortakların Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne giderek 3 nüsha şeklinde esas sözleşmeyi teslim almaları gerekir.
 2. Potansiyel Vergi Numarası: Fotoğraf stüdyosu açarken esas sözleşmenin Mersis’te onaylanmasından sonra potansiyel vergi numarası alınır.
 3. Ticaret Siciline Kayıt ve Tescil:Ticaret sicilinde tescil tamamlandığında şirket tüzel kişilik kazanır ve resmen kurulmuş olur. Şirketin ticaret siciline kayıt edilmesini talep eden dilekçe, Mersis kayıt numarası, Ticaret Odası kayıt beyannamesi, Yabancı ortaklı şirket ise şirket kuruluş bildirimi belgelerinin ilgili ticaret siciline iletilmesi gerekir.
 4. Sicil Tasdiknamesi ve Yasal Defterlerin Alınması: Fotoğraf stüdyosu nasıl açılır sorunuzun yanıtı olarak bu aşamaya geldiğinizde tescil yazısı, sicil tasdiknamesi, faaliyet belgesi ve tasdikli yasal defterlerinin Ticaret Sicili tarafından size teslim edileceğini söyleyebiliriz. Defteri Kebir, Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, Genel Kurul Karar Defteri, Ortaklar Pay Defteri gerekli olan yasal defterlerdir.
 5. Vergi Dairesine Kayıt: Fotoğraf stüdyosu açarken bağlı bulunduğunuz vergi dairesine başvurarak kaydınızı yaptırmanız gerekir. İhtiyacınız olan belgeler:
 • İşe başlama bildirimi 
 • Şirket merkezine ait kira kontratı veya tapu
 • Ticaret Sicli tescil belgesi ve sicil tasdiknamesi 
 • Şirket müdürünün veya şirket temsilcisinin noter tasdikli imza sirküleri 
 • Şirket ortaklarının ikametgah belgeleri 
 • Kurucu ortakların kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri 
 • Vergi Dairesi Şirket Açılış Bildirim Foırmu
 • Internet Vergi Dairesi Şifre Talep Formu 
 • E-tebligat formu

Belgelerinizi teslim ettikten sonra vergi dairesinden görevliler fotoğraf stüdyonuza gelerek yoklama tutanağı düzenleyecek ve size imzalatacaktır. Vergi levhanız tarafınıza iletilecektir.

 1. Belediyeden Ruhsat Alınması: Fotoğraf stüdyosu açmak için son olarak yapmanız gereken;
 • Kira kontratı veya tapu 
 • Çevre ve Temizlik Vergisi ödeme dekontu
 • Ticaret Sicil Kaydı 
 • Vergi levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi belgeleriyle belediyeye başvurarak ruhsat almanızdır. Bu işlemlerin sonunda fotoğraf stüdyonuzu açmış olarak müşterilerinize hizmet vermeye başlayabilirsiniz.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Fotoğraf stüdyosu açmak için kurabileceğiniz bir diğer şirket modeli de anonim şirkettir. Maliyetli ve uzun bir yol sizi beklese de dilerseniz bu şirket açma türünden de yararlanabilirsiniz. Yapmanız gerekenler:

 1. Gerekli Bilgi ve Belgelerin Hazırlanması: Anonim fotoğrafçılık şirketi kurmak için ortaklarınızla birlikte;
 • Şirketin unvanı, şirket merkezinin adresi ve sermayesi, 
 • Şirket adresinin bulunduğu yerin kira sözleşmesi veya tapusu
 • Şirket sermayesinin kaç paya bölündüğü ve payların sermayeye oranları
 • Ortaklara ait 2’şer nüsha ikametgah belgesi 
 • Ortakların kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri, 3’er adet vesikalık fotoğrafları ve sermaye payları
 • Şirketin ana / esas sözleşmesinin hazırlanması
 • Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri belgelerinizi hazırlamanız gerekmektedir.
 1. Esas Sözleşmenin Hazırlanması ve Mersis Sistemine Kaydı: Yukarıdaki belgeleri hazırladıktan sonra esas sözleşmenize;
 • Şirketin ticaret unvanı ve şirket merkezinin adresi 
 • Şirketin faaliyet konusu
 • Şirket sermayesi, pay adedi ve her payın değeri 
 • İmtiyazlı paylar, nama ve hamiline yazılı paylar, payların devir şartları 
 • Pay sahiplerinin taahhüt ettikleri sermaye payları 
 • Yönetim Kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili yönetim üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin atanması
 • Genel kurul toplantı şartları 
 • Bildirim ve ilanların nasıl yapılacağı
 • Şirketin mali yılı belgelerini eklemelisiniz. Mersis sistemine bu bilgiler girildikten sonra kayıt numaranızı alarak notere gitmeli, noterde hazırlanan 5 adet ana sözleşmeyi imzalamalısınız.
 1. Potansiyel Vergi Numarası: Fotoğraf stüdyosu açmak için bir diğer adım da esas sözleşmeniz Mersiste onaylandıktan sonra sistemden şirket için potansiyel vergi alınmasıdır.
 2. Banka Hesabı Açılması: Vergi numaranız ve diğer evraklarınızla birlikte fotoğraf şirketiniz adına banka hesabı açtırmanız gerekiyor. Sermayenin %25’i şirketin banka hesabında bloke ettirilecek ve bankadan aldığınız yazıyı Ticaret Sicil Memurluğuna iletmeniz gerekecek.
 3. Ticaret Siciline Kayıt ve Tescil: Fotoğraf stüdyosu açmak için ticaret sicilinde tescilinizin yapılması yeterli olacaktır. Tescil için Ticaret Siciline iletilmesi gerekli belgeler: 
 • Şirketin ticaret siciline kayıt edilmesini talep eden dilekçe
 • Esas sözleşmenin noter tasdikli 3 adet sureti 
 • Ticaret Odası kayıt beyannamesi
 • Temsile yetkili şirket müdürünün 2 nüsha imza sirküleri
 • Şirketin kurucu hissedarlarının kimlik bilgilerin içeren form
 • Sermayenin %25’inın bankada bloke edildiği gösteren banka yazısı
 • Ticaret Odasına kayıt beyannamesi
 • Kuruluş tescil ve ilan bedellerinin ödendiğini gösteren makbuz
 1. Sicil Tadiknamesi ve Yasal Defterlerin Alınması: Tesciliniz yapıldığında tescil yazısı, sicil tasdiknamesi, faaliyet belgesi ve tasdikli yasal defterleri size teslim edilecektir.
 2. Vergi Dairesine Kayıt: Vergi dairesi kaydınız için; Şirket temsilcisinin imza sirküleri, Şirket merkezine ait kira kontratı veya tapu, Ticaret Sicil tescil belgesi ve sicil tasdiknamesi, Kurucu ortakların kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri, Vergi Dairesi Şirket Açılış Bildirim Formu, İnternet Vergi Dairesi Şifre Talep Formu ve E-tebligat formu gereklidir.
 3. Belediyeden Ruhsat Alınması: Tüm bu işlemlerden sonra limited şirketi kuruluşunda olduğu gibi belgelerinizle birlikte belediyeden ruhsatınızı alarak şirket faaliyetlerinize başlayabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Fotoğraf stüdyosu açmak için bir diğer yöntem de şahıs şirketi kurmaktır. Fotoğrafçılık hizmeti vermek için en kolay yolunuz aslında şahıs şirketi açmak. Hem maliyeti düşüktür hem de daha az prosedür sizi bekler. Ancak bilmeniz gereken en önemli şey; şahıs şirketlerinde kişinin vergi ve diğer şirket yükümlüklerden tüm mal varlığı ile sorumlu olmasıdır.

Şahıs şirketi olarak fotoğrafçılık firması açmak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

 1. Gerekli Bilgi ve Belgelerin Hazırlanması: Fotoğraf stüdyosu açmak için gerekli belgeler;
 • İşyeri adresinin belirlenmesi
 • Kira Sözleşmesi veya Tapu
 • Şirket sahibine ait ikametgah belgesi
 • Şirket sahibinin noter tasdikli imza sirküleri
 • Şirket Sahibinin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti
 • Şirket sahibine ait 3 adet vesikalık fotoğraf
 1. Vergi Dairesine Kayıt: Vergi dairesine kayıt için; 2 nüsha işe başlama bildirim formu, 2 nüsha e-tebligat formu, 2 nüsha internet vergi dairesi şifre formu, varda kira sözleşmesi ile ilgili damga vergisi ödeme makbuzu yanınızda olmalıdır. Belgelerinizi teslim ettikten sonra görevliler adresinize gelecek ve yoklama tutanağı düzenleyecekler. İmzanızı atacağınız belge ile vergi levhanız teslim edilecektir.
 2. Esas Sözleşme: Şahıs şirketiniz için esas sözleşmenizi hazırlamanız gerekir. Bu sözleşmede;
 • Şirketin ticari unvanı ve şirket merkezinin adresi
 • Şirketin faaliyet konusu
 • Şirketin taahhüt edilen sermayesi, her payın değeri ve sermayenin ödenme şekli ve şartı. 
 • Şirket ortaklarının ve her ortağın payı. Limited ve Anonim şirketlerde sermayenin kaç paya bölündüğü, imtiyazlı paylar 
 • Şirket müdürü ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin isimleri
 • Şirket ile ilgili Bildirimlerin ve ilanların ne şekilde yapılacağı
 • Sermaye şirketleri için hisse devri ve kar dağıtımının nasıl yapılacağı yer almalıdır.
 1. Noter Süreci: Fotoğraf stüdyosu açmak için son adımda noterde;
 • Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik suretlerinin alınması
 • Şirkette imzaya yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin alınması 
 • Yasal olarak tutması zorunlu defterlerin tüm sayfalarının notere tasdik ettirilmesi
 • Anonim Şirketler’in esas sözleşmesinin ve kurucu ortaklar tarafından hazırlanan kurucular beyanının ve atanan şirket müdürünün görevlendirme yazısının notere tasdik ettirilmesi işlemleri tamamlanmalıdır.

Bahsettiğimiz fotoğraf stüdyosu ve fotoğrafçılık şirketi açma aşamalarından herhangi birini takip ederek girişiminizi hayata geçirebilirsiniz.

Fotoğraf Stüdyosu Açmak İçin Ustalık Belgesi Şart Mı?

Fotoğraf stüdyosu açarken ustalık belgenizin olması halinde şahıs işletmesi kurarak rahatlıkla ticari hayatınıza başlayabilirsiniz.

Ustalık Sertifikası almadan iş yeri açabilmek için Ticaret Odası’na kayıt olup ticari sicile geçtiğiniz taktirde herhangi bir ustalık belgesi olmadan iş yeri açabilirsiniz.  Ancak iş yerine ruhsat alabilmek için ustalık belgesi gerekmektedir. 

Dikkat: İş yeri açma yönetmeliği ve mevzuatı değişkenlik gösterebilmektedir. Güncel mevzuat için mali müşavirinizden ya da bağlı olduğunuz il/ilçe belediyesinden bilgi alınız.

Fotoğraf Stüdyomu Açarken Devletten Destek Alabilir Miyim?

Stüdyonuzu açmak için KOSGEB desteği alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları için KOSGEB tarafından 65 bin TL ile 365 bin TL arasında kredi verilmektedir. Geleneksel Girişimci Destek Programı 65 bin, İleri Girişimcilik Destek Programı 365 bin TL hibe sağlamaktadır. 

Örgün ya da uzaktan eğitim ile Geleneksel Girişimcilik Eğitimi alarak sertifikanızı aldıktan sonra Kuruluş Desteği olarak 5 ya da 10 bin TL hibe alabilirsiniz. Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. Sertifika desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler (işletme sahibi için işletme kuruluş tarihinden önce en geç bir yıl öncesini kapsayacak şekilde) çerçevesinde; girişimcinin kurduğu işletmede çalışan personeli için (işletme kuruluş tarihinden itibaren) işletmeye destek oranı uygulanmaksızın geri ödemesiz olarak toplam 5.000TL’ye kadar destek sağlanır.

İleri Girişimci Destek Programı’ndan yararlandığınızda ise 365 bin TL’ye kadar destek alırsınız. İlk olarak Geleneksel Girişimcilik Eğitimi daha sonra ise İleri Girişimcilik Eğitimi almanız gerekmektedir. Destek programının süresi, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren iki yıldır. Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre hibe verilir. Makine, teçhizat ve yazılım desteği üst limiti 100 bin TL’dir. Uygulama esaslarına göre 365 bin TL tutarında destek alabilirsiniz. 

KOSGEB girişimcilik destek paketleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6312/girisimcilik-destekleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Yararlanılan kaynak: https://www.doviz.com/makale/10-adimda-sirket-nasil-kurulur/119

[widget-7]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 30